Activități educaționale

Activitățile Grădiniței noastre sunt în conformitate cu Planul de învăţământ şi programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru învăţământul preşcolar. Curriculum-ul pe care îl utilizăm este aprobat prin OMECT cu numărul 5233/1. 09. 2008: Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-6/7 ani. Respectăm întocmai structura anului şcolar stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, respectiv programul semestrial, sărbătorile şi vacanţa intersemestrială.

Activități Generale

Descoperă oferta noastră educațională prin care oferim copiilor o educație de calitate.
Descoperă

Activități Opționale
(Cluburi)

Activitățile opționale completează armonios cadrul activităților didactice.
Descoperă

Activități Extracurriculare

Activități dedicate organizării de serbări, excursii, tabere, plimbări și activități recreative.
Descoperă