Activități Generale

Educaţie Plastică

Artă Interpretativă

Activităţi Matematice

Educarea Limbajului

Educaţie Fizică

Educaţie Muzicală

Activități curriculare

Domeniile experiențiale care alcătuiesc oferta noastră educațională se află la intersecția dintre Curriculum-ul național și programele tradiționale de dezvoltare a copilului. Astfel, le oferim copiilor educație de calitate, prin intermediul ofertei educaționale organizate după cum urmează:
Acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, alături de abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.
Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice, cât și înţelegerea naturii ca fiind modificabilă de fiinţele umane.
Include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, alături de modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele.
Acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţele perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.
Acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilitățile motorii şi de manipulare de fineţe, alături de elementele legate de cunoaşterea anatomiei și fiziologiei omului.

Activități școlare

Corespunzătoare domeniilor experiențiale.
illustration-people-3

Activități Generale

Descoperă oferta noastră educațională prin care oferim copiilor o educație de calitate.
Descoperă

Activități Opționale
(Cluburi)

Activitățile opționale completează armonios cadrul activităților didactice.
Descoperă

Activități Extracurriculare

Activități dedicate organizării de serbări, excursii, tabere, plimbări și activități recreative.
Descoperă